Psychotherapie Praktijk Bucher
 


Werkwijze

Verwijzing
U kunt op basis van een verwijzing terecht bij de praktijk. Deze verwijzing kunt u verkrijgen bij uw (huis)arts zodat de zorg die u krijgt vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Hierover kunt u hier meer lezen. Belangrijk aan de verwijsbrief is dat deze gericht is aan de praktijk en dat de huisarts specificeert dat het gaat om basisgeneralistische GGZ (BGGZ) of specialistische GGZ (SGGZ), met vermelding van klachten volgens de DSM-criteria. Mocht u niet op basis van verwijzing behandeling willen, dan komen de kosten voor eigen rekening.


Aanmelding
Als u eenmaal bent aangemeld krijgt u binnen enkele dagen een telefonische reactie voor bespreken van de hulpvraag. Als u wilt aanmelden kunt u dit doen via deze link.


Kennismaking
Het kennismakingsgesprek heeft als doel een client te laten kennismaken met de therapeut en andersom, zodat samen kan worden besloten of een psychotherapeutisch traject een goede optie is. Als wordt overeengekomen dat dit gewenst is, wordt in een aantal gesprekken de klachten en de herkomst hiervan in kaart gebracht. Dit leidt tot een behandelplan dat op maat wordt gemaakt naar iemands klachten, situatie en hulpvraag en voldoet aan de kwaliteitseisen van de landelijke richtlijnen. Wanneer na het kennismakingsgesprek wordt besloten niet over te gaan op een behandeltraject worden er geen kosten in rekening gebracht. 


Behandeling
Psychotherapeutische behandeling kan kortdurend zijn, maar ook langdurend, soms meer dan een jaar. Dit hangt af van de problematiek die aanwezig is. Dit wordt aan het begin van de behandeling besproken, zodat duidelijkheid bestaat over het termijn van de therapie. De frequentie van de therapie is verschillend, maar wenselijk is, zeker in het begin van een traject, een wekelijks gesprek, zodat de therapie voortgang heeft en inzichten blijven ontwikkelen onder invloed van de gesprekken. Behandeling komt in vele vormen en maten en kan ook bestaan uit verschillende technieken met als doel te werken aan herstel. 


Afsluiten
Het afsluiten van een traject gaat vaak niet plots. Er is tijd nodig om tot afsluiting te komen, zeker als sprake is van een langdurig traject. Afsluiting gaat gepaard met een afsluitend gesprek en, voor cliënten die zijn verwezen door een huisarts, ook met een brief uit zorg. Daarna wordt een traject beëindigd.